Posts tagged "act aditional"

Model – Act adițional la Contractul de închiriere

11 mai 2020 Posted by 0 thoughts on “Model – Act adițional la Contractul de închiriere”

Modelul poate fi adaptat oricărui contract de închiriere sau comodat și poate reflecta orice modificare survenită ulterior încheierii contractului.