Proprietarii vor putea primi bani de la ANAF şi vor putea beneficia de scutiri de impozit pentru chiriile reduse – 2020

Proprietarii vor putea primi bani de la ANAF şi vor putea beneficia de scutiri de impozit pentru chiriile reduse

Proiectul de lege adoptat de Camera Deputaților în ședința din data de 29.04.2020 prevede posibilitatea solicitării amânării chiriilor, dar și anumite scutiri de la plata impozitelor.

—–abonează-te la newsletterul lemonaid aici pentru a primi mai multe astfel de informații —–

Amânare chirie. Locatar vs. locator

Unele categorii de persoane vor putea cere amânarea plăţii chiriei, pentru perioada stării de urgenţă şi o lună după încetarea acesteia.

Ce înseamnă amânarea chiriei?

Înseamnă că aceste sume de bani vor fi plătite de chiriaşi, însă nu acum şi nu proprietarului.

Astfel, spre deosebire de suspendare (cum era prevăzut în textul iniţial al proiectului de lege), amânarea plăţii chiriei presupune faptul că ea este datorată, însă plata acesteia se va face mai tărziu, nu acum.

Mai mult, plata ulterioară se va face către ANAF, nu către proprietar, în tranşe egale, în modalitatea în care se va stabili ulterior publicării legii în Monitorul Oficial.

Care este diferenţa dintre locator şi locatar?

Locatar – chiriaş

Locator – proprietar

 

Ce prevede proiectul de lege adoptat de Camera Deputaţilor în şedinţa din data de 29.04.2020?

„Locatarii: operatori economici, practicanți ai profesiilor liberale, entitățile juridice de drept privat, a căror activitate a fost întreruptă sau ale căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puțin 15% în luna martie 2020 față de media ultimului an calendaristic în perioada de aplicare a stării de urgență, persoanele fizice afectate economic direct sau indirect în perioada de aplicare a stării de urgență, pot amâna la cerere, fără plata de dobânzi și penalități, plata chiriei pentru folosința imobilelor înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuințe

„Locatarii care beneficiază de amânarea plăţii chiriei sunt obligați să plătească chiriile lunare, a căror plată a fost amânată prin act adițional între locator și locatar, organului fiscal teritorial competent, care a plătit aceste chirii locatorului, eșalonat, în rate egale, după perioada in care plata a fost amânată, până la 31 decembrie 2020, în caz contrar urmând a fi executaţi silit de ANAF.”

Totodată, locatarii trebuie să depună o serie de documente justificative pentru a beneficia de facilităţi

Cererea locatarului va fi însoțită de următoarele:

a) contractul de locațiune intre locator și locatar.

b) act adițional între locator și locatar la contractul de locațiune, care va conține următoarele:

– acordul părților pentru amânarea plății chiriei ,durata perioadei de amânare a plății chiriei,suma aferentă acestei perioade de amânare.

– date de identificare ale locatorului și locatarului.

– datele contului bancar al locatorului în care urmează a se face plata de catre organul fiscal teritorial competent.

– data semnării si semnăturile ambelor părți.

c) orice fel de act al locatarului care dovedește imposibilitatea plății chiriei în perioada specificată în actul adițional dintre locator și locatar.

Practic, chiriaşii vor avea un moment de respiro pe o perioadă scurtă de timp, nu vor plăti dobânzi şi penalităţi şi vor putea plăti restanţele în rate. Pe de altă parte, chiriile vor trebui plătite în cele din urmă şi nu vei avea datorii faţă de proprietar, ci faţă de ANAF, iar dacă nu plăteşti, vei putea fi executat silit direct autorităţile fiscale.

Proprietarii vor putea primi chiriile datorate de chiriaşi de la ANAF

Modele contracte ⇒ model contracte închiriere / procese – verbale predare imobil/ act adițional contract închiriere

În ce priveşte proprietarii, se arată în lege faptul că ”Pot face cerere de plată către operatorul fiscal teritorial competent, locatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii

a) chiria lunară specificată în actul adițional dintre locator și locatar este mai mică, cel mult egală cu chiria din februarie 2020.

b) valoarea maximă a chiriei lunare din actul adițional este de maximum 10.000 lei pentru operatorii economici pentru fiecare locație și maximum 2.000 lei pentru persoane fizice pentru o singură locație.

Scutire impozit datorat

Proprietarii (locatorii) care vor putea fi scutiţi de la plata impozitelor aferente perioadei reducerii chiriilor.

Proprietarii (locatorii) care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinţei bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, cu cel puţin 30% faţă de contravaloarea folosinţei bunului imobil aferentă lunii februarie 2020, vor fi scutiți de impozitul pe venitul din închiriere/subînchiriere sau uzufruct. Această facilitate va fi valabilă până la finele anului 2020 şi se aplică doar pentru perioada pentru care s-a aplicat reducerea cuantumului chiriei.

Vor beneficia de scutire și persoanele fizice care în anul 2019 au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere, şi, începând cu anul 2020, au calificat aceste venituri în categoria veniturilor din activități independente.

În cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit şi ai celor care datorează impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, veniturile din cedarea folosinței bunurilor imobile obţinute în baza unor contracte deînchiriere/subînchiriere sau uzufruct sunt impozabile doar în proporţie de 80% din valoarea lor, sub condiția reducerii cu minimum 20% a contractului de închiriere, față de februarie.

Facilitățile prevăzute se aplică pentru toată perioada stării de urgență, precum și pentru luna următoare celei în care a încetat starea de urgență.

Legea a fost trimisă Preşedintelui României spre promulgare, urmând a fi publicată ulterior în Monitorul Oficial.

În final, normele de punere în aplicare efectivă vor fi elaborate în termen de 15 zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României.

 

Gabriel Olteanu

 

lemonaidsoluții de administrare proprietăți.

Ai control asupra chiriașilor tăi, de oriunde te-ai afla. Venituri stabile și sigure.

lemonaid - servicii de administrare proprietăți

Articolul anterior Negocierea contractelor de închiriere în vremuri de COVID-19
Articolul următor Ce indicatori economici trebuie trebuie să urmărim pentru a afla starea economiei?