Posts by lemonaid

Cum revoluționează ChatGPT serviciile imobiliare: impactul Inteligenței Artificiale în sectorul imobiliar

31 martie 2023 Posted by Uncategorized @ro 0 thoughts on “Cum revoluționează ChatGPT serviciile imobiliare: impactul Inteligenței Artificiale în sectorul imobiliar”

Cum  revoluționează ChatGPT serviciile imobiliare: impactul Inteligenței Artificiale în sectorul imobiliar

Introducere

Industria imobiliară a cunoscut schimbări majore în ultimii ani, iar una dintre cele mai notabile tendințe este adoptarea tehnologiei ChatGPT în serviciile imobiliare. Acest sistem de inteligență artificială dezvoltat de OpenAI a devenit un instrument indispensabil în sectorul imobiliar, facilitând comunicarea, eficientizând procesele și contribuind la succesul afacerilor.

În acest articol, vom analiza cum ChatGPT își lasă amprenta în serviciile imobiliare și de ce acesta reprezintă viitorul industriei.

  1. Asistență virtuală și comunicare eficientă

ChatGPT a schimbat modul în care agențiile imobiliare interacționează cu clienții lor.

Ca asistent virtual, acesta oferă răspunsuri rapide și precise la întrebări frecvente, economisind timpul agenților și facilitând comunicarea. Acest fapt se traduce într-o experiență mult mai plăcută și eficientă pentru clienți.

      2. Automatizarea proceselor

Un alt aspect important al impactului ChatGPT în serviciile imobiliare este automatizarea proceselor. Acest sistem de inteligență artificială poate prelua sarcini repetitive și consumatoare de timp, precum sortarea și filtrarea listărilor imobiliare, urmărirea tranzacțiilor sau gestionarea documentelor.

Astfel, agenții imobiliari își pot concentra atenția asupra aspectelor mai importante ale afacerii, cum ar fi interacțiunea cu clienții și strategiile de marketing.

Citește și – Gestionarea proprietății – ce trebuie să știți

       3. Analiza datelor și predicții precise

Un alt beneficiu major al utilizării ChatGPT în sectorul imobiliar este capacitatea sa de a analiza și procesa cantități mari de date. Acest lucru ajută la identificarea tendințelor pieței, stabilirea prețurilor corecte și anticiparea cererii. Acest aspect îi ajută pe agenții imobiliari să ia decizii informate și să ofere servicii de înaltă calitate clienților lor.

      4. Personalizarea serviciilor

ChatGPT permite personalizarea serviciilor imobiliare, oferind recomandări bazate pe preferințele și nevoile fiecărui client. Acest lucru crește șansele de a găsi proprietăți potrivite și satisface așteptările clienților, ducând la o experiență de cumpărare sau închiriere mai plăcută și eficientă. Astfel, relația dintre agenți și clienți se îmbunătățește, iar satisfacția clientului crește.

Citește și – Înregistrarea contractelor de închiriere la ANAF – 2023

5. Marketing și promovare digitală

ChatGPT aduce o contribuție semnificativă în marketingul digital din sectorul imobiliar. Acesta poate genera conținut optimizat pentru motoarele de căutare, descrieri atractive ale proprietăților și articole de blog relevante pentru a atrage și menține atenția potențialilor clienți.

Astfel, agențiile imobiliare pot crește vizibilitatea online și pot atrage mai mulți clienți.

Concluzie

Tehnologia ChatGPT a adus o serie de beneficii în sectorul imobiliar, revoluționând modul în care agențiile interacționează cu clienții, automatizează procesele și personalizează serviciile oferite. Cu ajutorul inteligenței artificiale, agențiile imobiliare pot oferi servicii mai eficiente și de înaltă calitate, ceea ce duce la creșterea satisfacției clienților și consolidarea reputației pe piață.

În acest context, este esențial pentru profesioniștii din domeniul imobiliar să adopte și să integreze ChatGPT și alte tehnologii similare în activitatea lor pentru a rămâne competitivi și a se adapta cerințelor în continuă schimbare ale pieței.

Într-o lume în care tehnologia și inovația continuă să se dezvolte rapid, ChatGPT reprezintă un pas important înainte pentru industria imobiliară.

Acesta aduce nu doar eficiență și productivitate, dar și un nou nivel de personalizare și comunicare în relația dintre agențiile imobiliare și clienții lor. Prin adoptarea tehnologiei ChatGPT, profesioniștii din domeniul imobiliar vor putea să ofere servicii de top și să răspundă cu succes provocărilor viitorului.

 

PS. articol scris cu ajutorul ChatGPT4…

 

sursa: lemonaid

Foto – unsplash

Gabriel O.

lemonaidsoluții de administrare proprietăți.

Modele contracte ⇒ model contracte închiriere / procese – verbale predare imobil/ act adițional contract închiriere

Ai control asupra chiriașilor tăi, de oriunde te-ai afla. Venituri stabile și sigure.

lemonaid - servicii de administrare proprietăți

Property Management in Timisoara: How to Ensure Your Investment is in Good Hands

12 ianuarie 2023 Posted by Uncategorized @ro 0 thoughts on “Property Management in Timisoara: How to Ensure Your Investment is in Good Hands”

Property Management in Timisoara: How to Ensure Your Investment is in Good Hands

Timisoara, the largest city in western Romania, has seen a significant increase in real estate investments in recent years. With a growing population and a thriving economy, the city has become a popular destination for both local and foreign investors looking to purchase properties for rental income or resale. However, managing a property can be a daunting task, especially for those who are new to the real estate market or live far from the property. This is where a property management companies like lemonaid comes in.

Property management companies are responsible for overseeing the day-to-day operations of a property, including maintenance, tenant management, and financial management. They can take care of everything from advertising and showing the property to prospective tenants to collecting rent and handling eviction proceedings. By hiring a property management company, landlords can free up their time and focus on other aspects of their investment, such as acquiring new properties or expanding their portfolio.

When it comes to property management in Timisoara, there are a few things to keep in mind. First and foremost, it’s essential to choose a reputable and reliable property management company. This can be done by researching the company’s track record, reading online reviews, and talking to other landlords who have used their services. It’s also a good idea to meet with the company’s management team and ask them about their experience and qualifications.

Another important factor to consider is the company’s fee structure. Some property management companies charge a flat rate, while others charge a percentage of the rent collected. It’s essential to understand how the company calculates their fees and if there are any additional costs, such as advertising or maintenance fees.

Once you have chosen a property management company, it’s important to establish clear communication and set expectations. This means outlining specific tasks that the company will be responsible for, such as setting rent prices, handling repairs, and dealing with tenants. It’s also a good idea to set up regular meetings to discuss the property’s performance and any issues that may arise.

In addition to traditional property management services, lemonaid property management also offers in Timisoara additional services such as real estate consulting, legal services, and accounting services. These services can be especially useful for landlords who are new to the market or have limited experience in managing properties. You can see the services of lemonaid property management in Timisoara HERE

In conclusion, hiring a property management company can be a valuable investment for landlords looking to manage their properties in Timisoara. By choosing a reputable company, setting clear expectations, and establishing good communication, landlords can ensure that their properties are well-maintained and generate steady rental income. With the help of a property management company, landlords can focus on growing their real estate portfolio and achieving their investment goals.

sursa: lemonaid

Foto – unsplash

Gabriel O.

lemonaidsoluții de administrare proprietăți.

Modele contracte ⇒ model contracte închiriere / procese – verbale predare imobil/ act adițional contract închiriere

Ai control asupra chiriașilor tăi, de oriunde te-ai afla. Venituri stabile și sigure.

lemonaid - servicii de administrare proprietăți

Înregistrarea contractelor de închiriere la ANAF – 2023

5 ianuarie 2023 Posted by Uncategorized @ro 0 thoughts on “Înregistrarea contractelor de închiriere la ANAF – 2023”

Înregistrarea contractelor de închiriere la ANAF – 2023

Reintroducere obligativitate declarare contracte închiriere

Odată cu intrarea în noul an avem parte de modificări legislative în ceea ce privește obligațiile proprietarilor de imobile date în chirie – mai exact obligația de a înregistra contractele prin care se obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor la ANAF – organul fiscal teritorial.

Prin Ordonanța de Guvern nr. 16/2022 s-au adus mai multe de modificări Codului fiscal, iar printre altele s-a reintrodus obligația declarării la autoritatea fiscală pentru contractele de închiriere, obligație cu aplicare de la 1 ianuarie 2023.

 În acest sens, prevederea legală aplicabilă – art. 120 alin. 61 din Codul fiscal stabilește:

Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, au obligaţia înregistrării contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent”.

 

Legiuitorul nu folosește în mod expres sintagma de „contract de închiriere”, ceea ce face posibilă înregistrarea și altor tipuri de contracte, altele decât cel de închiriere, cum ar fi, de exemplu, cel de administrare – contract reglementat de Codul civil prin intermediul căruia administratorul exploatează bunul dat în administrare pentru obținerea de venituri în interesul beneficiarului (proprietarului).

Termenul legal pentru înregistrarea contractelor este de 30 de zile de la semnarea acestuia sau 30 de zile de la semnarea actului adițional de modificare ulterioară (modificări care se referă la prelungirea duratei sau a cuantumului chiriei, nu a altor prevederi contractuale).

Care este situația contractelor aflate în derulare la 1 ianuarie 2023?

Pentru contractele care au fost semnate înainte de 1 ianuarie 2023 normele legale (art. 133 alin. 23 din Codul fiscal) prevăd că înregistrarea se va realiza în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligația înregistrării acesteia:

În cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la data de 1 ianuarie 2023, înregistrarea, la organul fiscal competent, a contractului încheiat între părţi şi a modificărilor survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la data la care a intervenit obligația înregistrării acestora.

Neavând un termen clar de la care se calculează curgerea celor 90 de zile, ne raportăm la sintagma „data la care a intervenit obligația înregistrării acestora”, corelată cu data de 1 ianuarie 2023, rezultând că data de la care se calculează termenul de 90 de zile pentru a înregistra contractele de către proprietari este 1 ianuarie 2023, termen care va expira la data de 2 aprilie 2023.

 De menționat este faptul că doar persoanele fizice au obligația de a înregistra contractele prin care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor, nu și cele juridice (S.R.L., PFA, S.A. etc.), acestea din urmă pot înregistra contractele, dar doar pentru a putea avea dată certă (dobândind astfel caracter de titlu executoriu)                                                  

Cum se înregistrează contractele la ANAF?

Urmare a modificărilor legislative, contribuabili care au obligația de a înregistra contractele de închiriere o pot face prin trei modalități:

  1. La registratura organului fiscal local – depun cererea tipizată (model ANAF C 168) în două exemplare, însoțită de o copie a contractului;
  2. Prin poștă sau email – transmit cele două exemplare ale cererii și copia contractului
  3. Prin Spațiul Privat Virtual – se accesează meniul Depunere declarație unică și alte forulare SPV – PF, se completează și se depune Declarația C- 168.

Data de depunere la înregistrare a contractului de locațiune este considerată data de înregistrare la registratura organului fiscal, data poștei sau data ce rezultă din mesajul electronic transmis.

Contribuabilul probează îndeplinirea obligației de transmitere a contractului la organul fiscal prin următoarele documente:

  • Copia cererii cu numărul de înregistrare la registratura organului fiscal;
  • Copia cererii însoțită de confirmarea de primire pentru transmiterile poștale;
  • Copia cererii însoțită de mesajul electronic de comunicare când documentele au fost trimise prin mijloace electronice.

Deși această modificare legislativă poate însemna o creștere a birocrației, înregistrarea contractelor de închiriere aduce și beneficii proprietarilor de imobile, cum ar fi, de exemplu caracterul de titlu executoriu ale acestor contracte, ceea ce conduce la recuperarea mai rapidă a chiriei neplătite și evacuarea chiriașilor din imobil fără a fi necesară o sentință judecătorească.

sursa: lemonaid

Foto – unsplash

Gabriel O.

lemonaidsoluții de administrare proprietăți.

Modele contracte ⇒ model contracte închiriere / procese – verbale predare imobil/ act adițional contract închiriere

Ai control asupra chiriașilor tăi, de oriunde te-ai afla. Venituri stabile și sigure.

lemonaid - servicii de administrare proprietăți

Gestionarea proprietății – ce trebuie să știți

5 decembrie 2022 Posted by Uncategorized @ro 0 thoughts on “Gestionarea proprietății – ce trebuie să știți”

Fii stăpânul casei tale

Proprietatea ta este un bun valoros pe care trebuie să îl protejezi și să îl întreții în mod adecvat. Gestionarea corectă a proprietății poate fi o sarcină dificilă, în special dacă nu ai experiență în acest domeniu.

În primul rând, este important să stabilești un plan de întreținere și să îl urmezi cu strictețe. Acest plan ar trebui să cuprindă toate lucrările de întreținere și reparații necesare pentru a menține proprietatea într-o stare bună. De asemenea, ar trebui să stabilești un buget pentru aceste activități și să te asiguri că ai suficienți bani disponibili pentru a le face.

mentenanta proprietate

În al doilea rând este important să te ocupi de asigurarea proprietății. Ar trebui să te asiguri că ai o asigurare adecvată care să acopere toate eventualele riscuri la care poate fi expusă proprietatea ta. De exemplu, dacă ai un imobil de locuit, ar trebui să ai o asigurare de locuință care să acopere daunele produse de cutremure, incendii sau alte catastrofe naturale.

Un alt aspect important al gestionării proprietății este colectarea chiriei. Dacă ai un imobil de închiriat, trebuie să stabilești o chirie adecvată și să te asiguri că locatarii plătesc la timp. De asemenea, ar trebui să ai un contract de închiriere care să cuprindă toate clauzele necesare pentru a proteja atât interesele tale, cât și ale chiriașilor. Te poți proteja prin câteva clauze care, de exemplu, fac mai ușoară procedura de evacuare – art. 1040 Cod civil, prin stipularea renunțării la obligativitatea notificării chiriașului anterior cererii de evacuare.

verificarea proprietatii

Verificarea proprietății – la 6 luni sau o dată pe an. Nu doar că ai ocazia să verifici cum au grijă chiriașii tăi de casa ta, însă este și o oportunitate să descoperi deficiențe pe care aceștia nu le observă (fisuri, scurgeri etc.) sau nu le acordă suficientă importanță. La acest moment poți lua măsurile potrivite din timp, astfel încât să previi daune majore, pe care altfel le-ai descoperi doar la preluarea imobilului de la chiriași, la finalul contractului.

În concluzie, gestionarea proprietății poate fi o sarcină dificilă, dar cu planificare și atenție, poți să o faci eficient și să îți protejezi bunul tău valoros. Asigură-te că ai un plan de întreținere, o asigurare adecvată și un contract de închiriere bine redactat, și că urmezi cu strictețe aceste pași pentru a te asigura că proprietatea ta este în siguranță și bine întreținută. De asemenea, nu ezita să apelezi la serviciile unei firme de gestionare a proprietății dacă simți că nu poți să o faci singur sau dacă ai nevoie de asistență profesionistă.

 

sursa: lemonaid

Foto – unsplash

Gabriel O.

lemonaidsoluții de administrare proprietăți.

Modele contracte ⇒ model contracte închiriere / procese – verbale predare imobil/ act adițional contract închiriere

Ai control asupra chiriașilor tăi, de oriunde te-ai afla. Venituri stabile și sigure.

lemonaid - servicii de administrare proprietăți

Personalitatea ta și designul interior al casei tale

21 iunie 2022 Posted by Uncategorized @ro 0 thoughts on “Personalitatea ta și designul interior al casei tale”

Personalitatea ta și designul interior

Sfaturi despre căutarea inspirației și alegerea materialelor, mobilierului și accesoriilor 

de Jordan Cluroe and Russell Whitehead

Trăim într-o perioadă în care toți suntem bombardați în mod constant cu imagini de case perfecte. Și oricât de mult ne place Instagram și Pinterest, sunt multe de răspuns atunci când vine vorba de omogenizarea spațiilor în care trăim. „În loc să le spunem oamenilor ce să facă, la 2LG noi – Jordan Cluroe (dreapta sus) și Russell Whitehead (sus stânga) — am dorit întotdeauna să le redăm puterea oamenilor să aibă încredere în alegerile lor de design, pe care le-am explorat în cartea noastră”

Amândoi am lucrat ca actori timp de 10 ani și a fost surprinzător de util în carierele noastre ulterioare ca designeri de interior. O valoare de bază în studioul nostru este că ar trebui să aveți libertatea de a fi cine sunteți, fără îndoială, în orice moment, iar cunoștințele despre oameni și personalități pe care le-am câștigat în teatru ne-a permis să ne ajutăm clienții să se exprime.

Această locuință cu patru dormitoare din Londra, pe piață pentru 5,95 milioane de lire sterline, este proiectul nostru de vis: perfect proporțional, clasic, dar modern. Ar putea, totuși, cu o infuzie de personalitate. Luând exemplul sufrageriei, am adunat cinci sfaturi pentru a crea casa perfectă pentru tine.

 

Începeți cu culoarea

Când vine vorba de a-ți exprima personalitatea acasă, pictura poate fi o modalitate relativ ușoară și ieftină de a transforma un spațiu. În loc să vă concentrați pe reguli precum „o cameră orientată spre nord trebuie să fie luminoasă” sau să răsfoiți reviste pentru a vă inspira, priviți în interior. Care este culoarea ta preferată? Cum te face să te simți culoarea aceea? Unde vrei să te simți așa?

Sufrageria din această casă strigă după ceva culoare – ceva profund și primitor. Nu rămânem niciodată legați de o singură marcă, dar unele dintre culorile noastre preferate în acest moment sunt din colecția Mylands’ Film, Television and Theatre collection.

 

Găsiți lucrări de artă care vă vorbesc

Arta este una dintre alegerile mai personale și intime pe care le poți face pentru casa ta și, ca și în această sufragerie, nu poți avea niciodată prea multă artă.

Nu este vorba despre cât costă sau cât de celebru este artistul. Ne place să descoperim artiști tineri — spectacolele de licență ale școlii de artă pot fi un loc grozav pentru a întâlni tineri talente și am găsit mulți oameni grozavi pe Instagram, inclusiv  Kris Knight (exemplu, jos, stânga) și Emma Stone-Johnson (exemplu, jos, dreapta).  Da, este nevoie de răbdare pentru a găsi artiști, dar odată ce o faci, este o modalitate excelentă de a intra în legătură directă cu aceștia și de a le susține munca.

 

Joacă-te cu iluminatul

Iluminatul poate schimba cu adevărat modul în care interacționăm cu un spațiu. Întotdeauna punem mai multe surse de lumină diferite într-o cameră – scopul este de a putea schimba starea de spirit a unui spațiu prin apăsarea unui intrerupător. S-ar putea să folosim o lumină centrală mare, lumini de perete, lămpi și lumini pentru tablouri, dar nu este atât de complicat pe cât ar putea părea.

Luminile reflectoarelor din sala de mese sunt funcționale, dar ați dori ceva cu mai mult un sentiment de ocazie dacă ați găzdui o cină. Camera are nevoie disperată de un candelabru grandios sau o piesă centrală, deși dacă doar decorați și nu doriți să conectați nimic, există încă opțiuni disponibile pentru dumneavoastră. Iubim pandantivul  Flos String Light deoarece poate fi pozitionat oriunde intr-o cameră.

Gândește măreț

Nu este nimic mai rău decât un frumos salon Georgian cu dublu aspect, cu canapele mici agățate de pereți. Cu toate acestea, canapelele pot fi dificil de pus în acord cu camera și elementele din jur. Începeți cu funcția. Aceasta este o canapea pentru vizionarea de filme? Este mai mult o canapea de salon pentru stat ocazional? De câte persoane ai nevoie să fie? Dacă aveți îndoieli, mergeți cât puteți de mare, lat și adânc. Confortul este pe primul loc!

Credem că acest spațiu de luat masa ar putea fi reconfigurat pentru a include o canapea. Ne place gama Song range de la Maker&Son – da, marca este scumpă, dar acestea vă vor fi alături pentru mult timp.

 

Nu termina niciodată

Eliberează-te de ideea că într-o zi casa ta va fi „terminată”. La fel ca tine, casa ta este mereu în evoluție. Permiteți-vă libertatea de a vă juca și de a muta lucrurile sau de a descoperi o nouă piesă de mobilier. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să faci în mod constant cumpărături, dar nici nu fii prea rigid cu obiectele din casă.

Vom cerceta piețele de antichități și licitațiile online pentru „ceva” perfect. Unul dintre preferatele noastre este The French House din York și vărul său din Londra, Pintor Studio, de unde puteți ridica această pereche de oale Castelnaundary – ideale pentru căminul din sala de mese.

 

sursa: Financial Times

Gabriel O.

lemonaidsoluții de administrare proprietăți.

Modele contracte ⇒ model contracte închiriere / procese – verbale predare imobil/ act adițional contract închiriere

Ai control asupra chiriașilor tăi, de oriunde te-ai afla. Venituri stabile și sigure.

lemonaid - servicii de administrare proprietăți

Cum să-ți decorezi apartamentul de Valentine’s Day?

9 februarie 2022 Posted by Uncategorized @ro 0 thoughts on “Cum să-ți decorezi apartamentul de Valentine’s Day?”

Tocmai ce ți-ai închiriat apartamentul visat (l-ai găsit pe lemonaid.ro sau un prieten ți-a spus de el 🙂 ) și te pregătești de primul eveniment – Ziua Îndrăgostiților – Sf. Valentin – 14 februarie sau Dragobete – 24 februarie
(mai mult…)