Administrarea imobilului tău e acum mai ușoară ca oricând

Be the designer of your life, not the worker in it.

Beneficiile oferite atât proprietarilor, cât și chiriașilor de imobile se referă în primul rând la economisirea de timp și au ca scop principal prevenirea eventualelor litigii apărute ca urmare a riscurilor asociate relațiilor contractuale necorespunzătoare.

Serviciile pe care le oferim includ:

 • Pregătirea imobilului în vederea închirierii;
 • Publicarea de anunțuri pe site-urile de specialitate și pe canalele proprii de promovare;
 • Proceduri de verificare și selectare a potențialilor chiriași;
 • Prezentarea imobilului către potențialii chiriași;
 • Îndeplinirea formalităților în vederea semnării contractului
  de închiriere;
 • Predarea imobilului către chiriași;
 • Elaborarea și implementarea unor reguli și proceduri pentru chiriași
 • Colectarea chiriei, în numele şi pe seama beneficiarului;
 • Virarea chiriei colectate către beneficiar;
 • Inspecții periodice ale spațiului închiriat;
 • Ocuparea spațiului cu noi chiriași după eliberarea acestuia;
 • Accesul la informații despre imobil prin intermediul aplicației Smart home

Avantaje

 Proprietarii imobilelor au siguranța unui chiriaș serios și încasarea contravalorii chiriei în timp util, păstrând în același timp integritatea imobilului, iar chiriașii beneficiază de o investiție sigură și servicii complete de facility management.

Eficientizarea timpului

De la găsirea chiriașilor, completarea actelor pentru închiriere, până la administrarea imobilului și urmărirea plăților, toate aceste activități presupun timp și energie. Prin externalizarea lor, proprietarii au mai mult timp de investit în pasiunile lor.

Valoare adăugată imobilului

Închirierea unui imobil presupune o decizie importantă atât pentru proprietar, cât și pentru chiriaș. Pentru ambele părți, serviciile de facility management reprezintă un plus adăugat imobilului, care conferă siguranță pe termen lung.

Protecția investiției

Indiferent dacă vorbim despre investiția proprietarului sau cea a chiriașului, îmbunătățirile aduse imobilului trebuie protejate adecvat. Tocmai de aceea garantăm siguranța investiției pentru ambele părți și protejarea acesteia.

Consultanță specializată

Oferim servicii de consultanță pentru valorificarea potențialului maxim al imobilului administrat, având în vedere natura investiției pe termen lung și profitabilitatea acesteia.

Transparență în comunicare

Fiind interfața dintre proprietar și chiriaș, ne asigurăm că informațiile sunt accesibile, actualizate și precise, întotdeauna la dispoziția ambelor părți implicate.

Soluții integrate

Servicii de property și facility management personalizate în funcție de nevoile proprietarilor și chiriașilor, oferite ca un tot unitar.

You have a vision. We have a solution.