Administrare condominii

The best way to predict the future
is to create it.

 

– Peter Drucker

Aducem un plus de confort și siguranță noii generații prin serviciile de administrare a condominiilor, care eficientizează gestionarea spațiilor comune pentru toți cei care locuiesc sau își desfășoară activitatea în incinta acestora.

Servicii oferite:

 • Administrarea cheltuielilor comune și gestionarea relațiilor cu furnizorii;
 • Implementarea de programe online pentru gestionarea cheltuielilor comune;
 • Servicii de curățenie a spațiilor comune;
 • Mentenanță preventivă și corectivă pentru instalații;
 • Deratizare/dezinsecție;
 • Pază imobil;
 • Consultanță pentru asociația de proprietari (regulamente, notificări etc.);
 • Întreținerea spațiilor verzi;
 • Deszăpezire;
 • Colectarea selectivă a deșeurilor;
 • Pachete opționale suplimentare dedicate apartamentelor (curățenie, mentenanță instalații, dezinsecție, deratizare);

Avantaje

În plus față de serviciile oferite, am implementat la nivelul imobilelor rezidențiale standardul Well Building,  cunoscut în sectorul clădirilor de birouri, punând accent pe sănătatea, confortul și siguranța locatarilor.

Economisire energie

Prin oferirea unor soluții tehnice în scopul reducerii consumului de energie, rezultă un cost mai scăzut al cheltuielilor comune aferente spațiilor comune.

Plus de confort

Locatarii condominiilor au la îndemână o paletă largă de servicii conexe menite să crească gradul de confort al imobilului.

Siguranță

Serviciile dedicate de pază și protecție a imobilului oferă locatarilor siguranță atât pentru personal, cât și pentru bunuri și business în sine.

Semnalare defecțiuni

Indiferent de natura lor, defecțiunile apărute în imobil sunt semnalate și soluționate rapid prin intermediul unui sistem de ticketing.

Eficientizare

Solutiile informatizate de evidență, calcul și plată a cheltuielilor comune aduc simplitate, confort și timp câștigat locatarilor imobilului.

Facility management

Operarea și întreținerea condominiului prin mentenanță predictivă, preventivă și corectivă, precum și managementul contractelor cu furnizorii de servicii.

You have a vision. We have a solution.